หน้าหลัก / สินค้าทั้งหมด / SELECTIVE RACKING SYSTEM, Rack, ชั้นวางสินค้า

ร้านค้า

SELECTIVE RACKING SYSTEM, Rack, ชั้นวางสินค้า

ชั้นวางของระบบนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการจัดเก็บสินค้า หรือวัตุดิบฯ

ที่มีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าให้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น ดังนั้นการ

จัดเก็บแบบ SELECTIVE RACKING SYSTEM นั้น

1. เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500 – 5000 KGS/ชั้น

2. เป็นการง่าย และประหยัดเวลาในการประกอบติดตั้งโครงสร้าง

3. ช่วยในการจัดเก็บสินค้า ดูเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสทธิผลอันรวดเร็ว

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชั้นวางของระบบนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการจัดเก็บสินค้า หรือวัตุดิบฯ

ที่มีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าให้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น ดังนั้นการ

จัดเก็บแบบ SELECTIVE RACKING SYSTEM นั้น

1. เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500 – 5000 KGS/ชั้น

2. เป็นการง่าย และประหยัดเวลาในการประกอบติดตั้งโครงสร้าง

3. ช่วยในการจัดเก็บสินค้า ดูเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสทธิผลอันรวดเร็ว

Shelving system is ideal for industrial warehouse to store the goods or raw materials .

A wide variety of products for physical goods fast. And more convenient , so

SELECTIVE RACKING SYSTEM is stored .

1 . The structure is strong. Resistance to carry from 500 – 5000 KGS / floor.

2 . Was easy and time-saving structure installation .

3 . Helps in storing goods. Tidy effective And picking the results quickly .

Top
error: Content is protected !!