ร้านค้า

DRIVE-IN RACKING SYSTEM, Rack

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

DRIVE-IN RACKING SYSTEM

เป็นระบบการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิถาพในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุดถึง 80% ของพื้นที่ๆ   มีอยู่เดิม เหมาะกับสินค้าที่มีประเภทเดียว มีการเข้า-ออกที่ละมากๆ หรือหลายๆ ตู้คอนเทรนเนอร์  มักจะนำเอาระบบ DRIVE-IN RACK เข้ามาจัดการคลังสินค้าในรูปแบบ First-in, Last-Out

DRIVE-IN RACKING SYSTEM มีลักษณะโครงที่แข็งแรง ทนทานการรับน้ำหนักได้หลายๆ ตัน ที่สำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที่, ประหยัดเวลา, ประหยัดต้นทุน, สามารถบริหารระบบการจัดเก็บสินค้าได้รวดเร็วเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพอันรวดเร็วในการจัดส่งและตรวจนับสินค้าได้แม่นยำ

DRIVE-IN RACKING SYSTEM

System was high-performance storage reclaimed to use of space up to 80% of the existing. The product is suitable for a single type – the large increments or more container trainer. Are taken from the warehouse management system, DRIVE-IN RACK in a First-in, Last-Out.

DRIVE-IN RACKING SYSTEM frame looks strong. Withstand the weight of several tons, the key is to save space, save time, save costs, storage administrators can quickly become a mess. A powerful, fast delivery and item count accuracy.

Top
error: Content is protected !!