ร้านค้า

CANTILEVEL RACKING SYSTEM

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ CANTILEVER RACK

 1. เหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะตามแนวยาว ออกแบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งของประเภทอื่น ๆ คือลักษณะตามแนวยาวหรือวงแหวน เช่น  ท่อแป้ปน้ำ แผ่นกระดาน แกนเพลา ฯ
เป็น Rack ที่ช่วยในการจัดเก็บให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ และสะดวกในการค้นหาโครงสร้างสามารถรับน้ำหนักได้ทั้งน้ำหนักมากและน้อย
 2.  สะดวกต่อการหยิบค้น มีการจัดวางสิ่งของที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ
 3.   มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งมากและน้อย
Top
error: Content is protected !!