Home / All Product / SLIDE RACK

Shop

SLIDE RACK

Description

SLIDE RACK

RACKING SHELVING MOLD &  DIE

ออกแบบสำหรับการวงสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ เช่น แม่พิมพ์ เครื่องจักร ฯลฯ

สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า เพราะตัวชั้นสามารถเลื่อน  เข้า – ออกได้

ให้ความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบล็อคชั้นๆ ที่เหลือ อยู

ขณะดึงลิ้นชักขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของชั้นใดชั้นหนึ่ง

Top
error: Content is protected !!