Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

สยามคันธารัตน์ เทรดดิ้ง

สยามคันธารัตน์ เทรดดิ้ง ดำเนินธุรกิจด้านการ ผลิตชั้นวางของ ออกแบบ จัดจำหน่าย ให้คำปรึกษาด้านระบบการจัดการ การจัดเก็บ การลำเลียงสินค้าในคลังสินค้าทั้งคลังขนาดเล็กไปจนถึงคลังขนาดใหญ่รวมถึงการจัดเก็บทางด้านงานร้านค้า อาคาร โกดังทั่วๆไป สามารถออกแบบงานชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้า ขนาดของสินค้า และวางผังแปลนงานการเข้าออกสินค้าให้สะดวก คล่องตัวในนำเข้า-นำออก คลังสินค้า เน้นเพื่อการจัดเก็บ การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันรวดเร็วในการถ่ายโอน การขนส่ง และการส่งมอบสินค้าเป็นหลัก

ซึ่งจะนำระบบการจัดเก็บสินค้าตามระบบดังนี้
1. Drive-In Rack System (ชั้นวางของชนิดงานเดียวที่รับน้ำหนักได้ มาก ตั้งแต่ 1000 -10000 kg )
2. Selective Racking System (ชั้นวางของหลายๆชนิดงานที่รับน้ำหนักได้ มาก ตั้งแต่ 1000 -10000 kg )
3. Slid Racking System (ชั้นวางเก็บ โมลด์แม่พิมพ์ที่รับน้ำหนักได้ มาก ตั้งแต่ 1000 -10000 kg )
4. Fifo Roller Racking System (ชั้นวางของที่ออกแบบงานเข้าก่อนออกก่อน สามารถรับน้ำหนักได้ มาก ตั้งแต่ 1000 -2000 kg )
5. Cantilevel Racking System (ชั้นวางท่อแป๊บยาว ที่รับน้ำหนักได้ มาก ตั้งแต่ 1000 -2000 kg )
6. MEzzanine Floor (ชั้นลอย ขนาดใหญ่ )
7. Medium Racking System (ชั้นวางของขนาดกลางที่รับน้ำหนักได้ มาก ตั้งแต่ 350-1000 kg )
8. Micro Rack (ชั้นวางของขนาดเล็ก ที่รับน้ำหนัก 50-250 kg
9. Mobile Cabinet Space shelving (ระบบการจัดเก็บแฟ้มเอกสารค้างปีหรือคลังแฟ้มเอกสาร และ งานเวชระเบียนโรงพยาล)
10. Part Bin Cabinets (ชั้นเก็บอะไหล่ ชิ้นเล็ก เช่น อะไหล่อิเล็คทรอนิค)
11. Shelf Suppermaket (ชั้นโชว์สินค้าในมินิมาร์ต และ ซุปเปอร์มาเก็ต )
12. Stacking Pallet (พาเล็ต วางซ้อนกันได้สูงๆ )
13. Wire Mesh Containner Pallet (พาเล็ตพับได้)
14. Trolleys Product Stainless and Product Steelr (งานรถเข็นทั่วๆไป )

 

 

Top
error: Content is protected !!